Skontaktuj się z nami już dziś!

Możesz również zadzwonić: +48 601945559 lub napisać: sklep@telepol.com.pl

Skontaktuj się!
Producenci
Odstąpienie od umowy

Regulamin Sklepu - informacja o prawie odstąpienia od umowy

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 1. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone za pomocą dołączonego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe;
 1. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klienci mają obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, ul. Goździkowa 4, 40-748 Katowice;
 1. Klienci, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,  chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Klient, powinni obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym;
 1. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towarów wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrali sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych dodatkowych kosztów;
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, odstępując od Umowy Sprzedaży ponoszą jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy;
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument mogą odstąpić od umowy liczy się:
 • dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
 • dla umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar będący zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie;
 • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – do objęcia w posiadanie pierwszego Towaru;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

    10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorca-Konsument, w wypadku między innymi Umowy Sprzedaży (pełen katalog zawiera art. 38 ustawy o prawach konsumenta):

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawi do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. W przypadku wszystkich pozostałych napraw innych niż „pilne” konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,  jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy;
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;

    11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym;

   12. Towary nabyte przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są objęte prawem odstąpienia od umowy, gdy przedmiot umowy posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

    13. Szczegóły dotyczące sposobu i skutków odstąpienia od umowy oraz sytuacji, gdy nie można odstąpić od umowy zostały opisane w zakładce              Odstąpienie od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl